Elmir
 
 

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Elektroenergetycznych „ElmiR” Mirosław Płotka, NIP 589-105-15-26, regon 190127569.

2) Kontakt z Administratorem danych osobowych:
83-330 Żukowo ul. Gdańska 57
tel. 58 684 94 57
e-mail: elmir@elmir.koti.pl

3) Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na e-mail przesłany przez formularz kontaktowy, to jest w jednym lub większej liczbie określonych celów / w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.a) i b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4) Odbiorcami danych osobowych podanych przez Panią/Pana w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być pracownicy oraz podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych np. obsługa IT.  Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.